Wynik konkursu na wykonanie audytu zewnętrznego

fundusze-logo
ue-flaga

 

 

 

Uprzejmie informujemy, iż w wyniku konkursu ofert na wykonanie audytu zewnętrznego projektu pt.: „Przeprowadzenie prac rozwojowych w zakresie wytworzenia innowacyjnej linii demonstracyjnej do przeróbki surowców mineralnych” ofertę zwycięską złożyła firma HANDIKAP AUDYT Agnieszka Mazurek, 01-632 Warszawa, ul. Bieniewicka 2B/18.

Ogólne warunki udziału w postępowaniu ofertowym.

fundusze-logo
ue-flaga

 

 

 

Ogólne warunki udziału w postępowaniu ofertowym w ramach realizowanego projektu pt. „Przeprowadzenie prac rozwojowych w zakresie wytworzenia innowacyjnej linii demonstracyjnej do przeróbki surowców mineralnych” nr POIR.01.01.02-00-0014/16 w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw” Poddziałania 1.1.2 „Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej” POIR 2014- 2020.
Word_2013_IconOgólne warunki udziału w postępowaniu.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż konkurs ofert z dnia 07.04.2015 r. na wykonanie usługi opracowania kluczowych elementów innowacyjnej linii do produkcji grysów oraz opracowania wytycznych w zakresie dostosowania technologii produkcji do wymagań opracowanego wyrobu został rozstrzygnięty. Zwycięską ofertę złożyła Politechnika Śląska Wydział Mechaniczny Technologiczny Katedra Budowy Maszyn z Gliwic.