Formator
fundusze-logoue-flagaue-flaga
 

Hydro- Tech- Sort Sp. z o. o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Opracowanie i budowa zestawu prototypowych urządzeń technologicznych do budowy innowacyjnego układu technologicznego do uszlachetniania kruszyw mineralnych wraz z przeprowadzeniem ich testów w warunkach zbliżonych do rzeczywistych”, Działanie 4.1 Badania naukowe i prace rozwojowe, Poddziałanie 4.1.4 Projekty aplikacyjne w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020.

Przedmiotem projektu jest opracowanie oraz testy walidujące zestawu prototypowych urządzeń do budowy układu technologicznego do uszlachetniania kruszyw mineralnych składającego się z innowacyjnych instalacji przeróbczych rozdrabniająco- wzbogacająco-klasyfikujących tj.:

1) Formatora – instalacja do produkcji foremnych i nieforemnych frakcji kruszyw,
2) Separatora zanieczyszczeń lekkich (SEL),
3) Separatora frakcji trudnoseparowalnych (SET),
4) Niskociśnieniowego hydrocyklonu (NHC).

W ramach realizacji projektu przeprowadzone zostaną badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez utworzone konsorcjum, charakteryzujące się nowością przewidywanych do otrzymania rezultatów w skali świata.