Fundusze Europejskie
fundusze-logo

ue-flaga
 

 
 

Cel projektu: Celem projektu jest wytworzenie demonstracyjnej linii technologicznej do prowadzenia procesów przeróbczych kopalin mineralnych, głównie surowców wykorzystywanych do produkcji kruszyw i materiałów budowlanych (w szczególności surowców skalnych tj. piaski i żwiry, kamienie łamane oraz wapienie, dolomity i margle). Innowacyjna linia demonstracyjna będąca autorskim i innowacyjnym rozwiązaniem Spółki w skali międzynarodowej, składać się będzie z trzech integralnych komponentów, które w zależności od stopnia i rodzaju zanieczyszczenia nadawy oraz docelowego przeznaczenia surowca demonstrować będą rozwiązania technologiczne dostosowane do indywidualnego zapotrzebowania i możliwości klienta.

Planowane efekty: Głównym efektem projektu będzie nowy w skali międzynarodowej produkt: innowacyjna, autorska linia demonstracyjna do realizacji procesów związanych z doczyszczaniem i uszlachetnianiem kopalin, która posiadać będzie szereg elementów innowacyjnych związanych zarówno z charakterystyką pracy i parametrami konstrukcyjnymi poszczególnych urządzeń, jak i sposobem prowadzenia procesu technologicznego. Pozwoli to na wytwarzanie wysokiej jakości produktów, przy jednoczesnej poprawie wydajności produkcji i ograniczeniu oddziaływania procesów przeróbczych na środowisko naturalne.
Będzie to pierwsza w skali światowej tego typu kompleksowa linia technologiczna oparta o autorskie, innowacyjne i zweryfikowane na etapie prototypowania rozwiązania konstrukcyjne i inżynieryjne.

Wartość projektu: 7 634 531, 25 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 4 580 718, 75 PLN