Płuczki mieczowe

14Płuczka mieczowa jest nieodzowna w przeróbce silnie zanieczyszczonych kruszyw. Umożliwia usunięcie zanieczyszczeń mineralnych takich jak pyły, gliny czy iły, a także znaczną redukcję zanieczyszczeń organicznych. W urządzeniu kruszywo jest obrabiane przez zsynchronizowane, przeciwbieżnie obracające się wały wyposażone na obwodzie w zestawy „mieczy”. W efekcie tarcia pomiędzy mieczami a ziarnami kruszywa zanieczyszczenia zostają roztarte i wypłukane przez wodę.
Wielkość płuczki zależy od wymaganej wydajności, sprawności procesowej, uziarnienia uszlachetnianego materiału, ilości i rodzaju zanieczyszczeń.

PARAMETRY PODSTAWOWYCH PŁUCZEK DWUWAŁOWYCH SERII PB2
wielkość Szerokość
wanny [W]
mm
długość
wanny [L]
mm
Maksymalne ziarno
mm
Wydajność w kruszywie
t/h
Moc
kW
PB2-1600/4000 1600 4000 50 40 2 x 7,5
PB2-1600/4600 1600 4600 50 50 2 x 11
PB2-1800/4000 1800 4000 50 60 2 x 11
PB2-1800/5000 1800 5000 50 60 2 x 15
PB2-2100/6000 2100 6000 65 80 2 x 15
PB2-2100/6000 2100 6000 90 100 2 x 18,5
PB2-2100/6000 2100 6000 100 120 2 x 22
PB2-2400/6000 2400 6000 100 150 2 x 30
PB2-2400/6000 2400 6000 100 200 2 x 37
PB2-2400/8000 2400 8000 100 150 2 x 37
PB2-2400/8000 2400 8000 100 200 2 x 45
PB2-2700/8000 2400 8000 100 250 2 x 45