Kosze zasypowe

Kosze dozujące przeznaczone są do równomiernego zasilania zakładu przeróbki kruszywa. Mogą być napełniane surowcami dostarczanymi wodzidłami, ładowarkami lub koparkami. Pojemność zbiornika zasypowego zależy od sposobu dostarczania surowca oraz wydajności linii przeróbczej i wynosi od 2 do 45 m³. W dnie zbiornika zabudowane jest urządzenie dozujące, którym może być podajnik wibracyjny, przenośnik zgrzebłowy lub przenośnik ślimakowy w przypadku drobnych materiałów i niskich wydajności . Przekrycie zbiornika kratą zabezpieczającą lub wyposażenie podajnika wibracyjnego w ruszt szczelinowy pozwala na oddzielenie kruszywa o wymiarach przekraczających możliwości techniczne linii przeróbczej.

Kosz zasypowy można wyposażyć w:
• przemiennik częstotliwości umożliwiający płynną regulację wydajności,
• napęd hydrauliczny do podnoszenia kraty zabezpieczającej.

Parametry techniczne kosza dozującego – gabaryty zbiornika, rodzaj urządzenia wybierającego – oraz jego wyposażenie dobierane są z uwzględnieniem parametrów kruszywa, wydajności zakładu przeróbczego i innych warunków lokalnych.