Demonstrator

Spis treści

  1. Opis ogólny/idea
  2. Instalacja na „mokro”
  3. Instalacja na „sucho”
  4. Gniazdo technologiczne

1. Opis ogólny/idea

Demonstracyjna linia technologiczna umożliwia prowadzenie procesów przeróbczych kopalin mineralnych, głównie surowców wykorzystywanych do produkcji kruszyw i materiałów budowlanych ( w szczególności surowców skalnych, tj. piaski i żwiry, kamienie łamane oraz wapienie, dolomity i margle). Innowacyjna linia demonstracyjna jest rozwiązaniem autorskim i nowatorskim w skali międzynarodowej. Składa się z trzech integralnych komponentów, które w zależności od stopnia i rodzaju zanieczyszczenia nadawy oraz docelowego przeznaczenia surowca demonstrować mogą rozwiązania technologiczne dostosowane do indywidualnego zapotrzebowania klienta. W wielu urządzeniach zastosowano elementy innowacyjne, związane zarówno z charakterystyką pracy i parametrami konstrukcyjnymi poszczególnych urządzeń, jak i sposobem prowadzenia procesu technologicznego (Nadgabaryty odsiane w procesie „mokrym” są rozdrabniane w procesie „suchym” a zanieczyszczone i zaglinione frakcje uzyskane w trakcie procesu „suchego” mogą być oczyszczone w procesie „mokrym”). Uzupełnieniem linii jest możliwość przetestowania i ustawienia optymalnych parametrów poszczególnych maszyn, takich jak płuczki, przesiewacze, kruszarki dla różnych surowców w gnieździe technologicznym, gdzie można regulować m.in. obroty silników ( falownik), kąt posadowienia, wielkość wlotu i wylotu, itp. dla uzyskania wydajności i skuteczności maszyny wymaganej przez zainteresowanego klienta.

Zalety linii demonstracyjnej:
– komplementarność,
– wysoka wydajność,
– lepsze wykorzystanie surowców,
– zmniejszenie energochłonności kruszarek

2. Instalacja na „mokro”

Instalacja do uszlachetniania kopalin mineralnych na „mokro” składa się z czterech głównych elementów, tj. dwóch przesiewaczy (wstępny WSL 3-2-5 trzypokładowy oraz frakcyjny 3-2-6 trzypokładowy oraz dwóch płuczek mieczowych (wstępnej i wtórnej), w których zastosowano innowacyjny, autorski system uszczelnienia wałów, wydłużający okres międzyremontowy płuczki z ok. 6 miesięcy do ok. 4 lat. Przebadano i dobrano w wyniku prób: kąt natarcia łopat, materiał na łopaty, kąt nachylenia płuczki. W wyniku tej optymalizacji oraz zastosowania sit koralikowych istnieje możliwość zwiększenia wydajności przesiewania o ok. 20%.

3. Instalacja na „sucho”

Instalacja do uszlachetniania kopalin mineralnych na „sucho” z zastosowaniem modułu krusząco – przesiewającego z podajnikiem wibracyjnym oraz modułu do przeróbki grysu, składająca się z czterech głównych elementów, tj. dwóch przesiewaczy (rotacyjny-wstępny WSR 3-2-5 oraz rotacyjny-frakcyjny WSR 4-2,4-6) oraz dwóch kruszarek ( wstępna szczękowa KS 1200-600 i udarowa KU 65/120 o innowacyjnym mocowaniu listew uderzeniowych na wirniku i o uniwersalnym kształcie płyt odbojowych). Zmniejszono energochłonność , pracochłonność i zużycie kruszarek poprzez selekcjonowanie ziaren wg wielkości i wyłączenie ziaren drobnych z procesu kruszenia.

4. Gniazdo technologiczne

Gniazdo technologiczne służy do testowania urządzeń przeróbczych i umożliwia demonstrowanie kontrahentom działania poszczególnych maszyn przeróbczych lub nowych, innowacyjnych rozwiązań, np. doboru sit dla różnych rodzajów surowców. Stanowi bazę do rozszerzania i badania nowych zastosowań dla urządzeń, np. w kierunku wykorzystania maszyn do recyklingu lub sortowania nietypowych materiałów.