Przenośniki taśmowe (taśmociągi)

Taśmociągi są najpowszechniej stosowanymi urządzeniami transportu ciągłego lub sekwencyjnego w liniach przeróbki kruszyw. W zależności od parametrów kruszywa transportowanego, miejsca zabudowy w linii przeróbczej oraz wymogów procesowych przenośniki taśmowe możemy wykonać jako otwarte lub z przekryciem, na podporach stałych lub na podwoziu kołowym, jako jednokierunkowe lub rewersyjne.

Oferujemy przenośniki o szerokościach taśm od 500 do 2000 mm. Nasze taśmociągi wyposażamy w osprzęt niezbędny do prawidłowej pracy: zasypniki, zgarniacze, podesty, wyłączniki bezpieczeństwa. Zależnie od rodzaju kruszywa i jego parametrów, wymaganej wydajności dobierzemy zespół napędowy, rodzaj taśmy oraz typ i wielkość krążników.

Parametry produkowanego taśmociągu:

Szerokość 0,5 m ÷ 2 m
Długość 5 m ÷ 100 m

Produkujemy przenośniki taśmowe stacjonarne i zakrężne.