Ogólne warunki udziału w postępowaniu ofertowym.
fundusze-logo
ue-flaga

 

 

 

Ogólne warunki udziału w postępowaniu ofertowym w ramach realizowanego projektu pt. „Przeprowadzenie prac rozwojowych w zakresie wytworzenia innowacyjnej linii demonstracyjnej do przeróbki surowców mineralnych” nr POIR.01.01.02-00-0014/16 w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw” Poddziałania 1.1.2 „Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej” POIR 2014- 2020.
Word_2013_IconOgólne warunki udziału w postępowaniu.

  • |