Kompletne linie technologiczne

Możemy zrealizować „pod klucz” zakłady przeróbki kruszyw.

Do każdej realizacji proponujemy:
• indywidualny dobór technologii przeróbki,
• wykonanie dokumentacji wraz z niezbędnymi pozwoleniami,
• wykonanie i kompletację maszyn,
• wykonanie instalacji towarzyszących jak zasilanie elektryczne, sterowanie i monitoring,
• montaż i rozruch.

W przypadku zakładów mokrej przeróbki kruszyw wysoka jakość produktów gotowych jest zależna nie tylko od poprawnego doboru maszyn i ich konfiguracji w układzie technologicznym, a w bardzo dużym stopniu od parametrów wody technologicznej. Im wyższy stopień zanieczyszczenia uszlachetnianego surowca, tym wpływ obiegu wody technologicznej na jakość produktu jest większy. Oferujemy dostawę optymalnie dobranych do tłoczenia wody technologicznej czystej, wody poprodukcyjnej, i jeśli wystąpi taka potrzeba, do hydrotransportu pulpy. Na potrzeby oczyszczania wody z zanieczyszczeń gliny i iłów zaprojektujemy odstojnik ziemny, a gdy jego wykonanie będzie niemożliwe zamontujemy zastępujące go klarowniki.