Przenośnik taśmowy (taśmociąg).

Przenośnik taśmowy.