IMG_1585

kosz zasypowy, podawacz wibracyjny, przesiewacz palcowy, kruszarka szczękowa, przesiewacz wstępny, sterownia

kosz zasypowy, podawacz wibracyjny, przesiewacz palcowy, kruszarka szczękowa, przesiewacz wstępny, sterownia