Piaskowniki i hydrocyklony produkowane w zakładzie w Imielinie

 

Hydrocyklony i piaskowniki są uniwersalnymi urządzeniami i znajdują on zastosowanie w przeróbce mechanicznej wszędzie tam, gdzie przy rozdziale mieszanin wieloskładnikowych fazą rozpraszającą jest ciecz. W wyniku ruchu wirowego ośrodka w hydrocyklonie powstaje siła odśrodkowa i uzyskuje się względny ruch składników tego ośrodka, np. cieczy i ciała stałego lub ciał stałych o różnych gęstościach, co umożliwia ich rozdział. Produkty rozdziału odprowadza się z hydrocyklonu dwoma strumieniami wylotowymi, umiejscowionymi w osi hydrocyklonu na dwóch przeciwległych końcach.
Zastosowanie własnych innowacyjnych rozwiązań konstrukcyjnych oraz dobór kąta stożka i wykorzystanie siły ciężkości pozwoliło na obniżenie kosztów eksploatacji(zmniejszenie energochłonności) oraz na wysoki stopień klasyfikacji materiałów ziarnistych – nawet do 0.01 mm w piaskownikach produkowanych w naszym zakładzie.

 

Hydrocyklon typu HC
Jedno- lub dwufrakcyjny.

Hydrocyklon typu HW
Jedno- lub dwufrakcyjny.

Piaskownik

Odcinanie ziaren
od 0,01mm do 0,2mm.

Pompy:
Linapump , Warman.

Wydajność:
do 150t/godz. materiału,
do 900m³/godz. wody.

Hydrocyklon.
Hydrocyklon.