Odwadniacz kołowo-wstęgowy.

Odwadniacz kołowo-wstęgowy, dwufrakcyjny.